Christina Rundcrantz

Kontakt

Mobiltelefon:

Om Guiden

Specialområde: Volvo. Föreläsare interkulturell kommunikation/svensk affärskultur. Reseledare.