Styrelsen

Göteborgs Guideklubb har ungefär 130 medlemmar. Styrelsen representerar föreningen och erbjuder våra runt 90 auktoriserade guider kvalitativ fortbildning.

Margareta Björklund

Ordförande

margareta.bjorklund@guideevent.se

+46(0) 702 28 17 03

Luca Cesarini

Ledamot

luca@one.se

+46(0) 702 76 52 95

Annie Edvardsen

Ledamot

annie.edvardsen@gmail.com

+ 46(0) 705 12 55 28

Christina Johansson

Ledamot

christina@fortunafab.se

+46(0) 733 40 58 02

Iiris Seppele

Ledamot

iirisseppele@gmail.com

+46(0) 708 26 16 20

Ulla Rydqvist

Ledamot

ulla@intervisitscandinavia.com

+46(0) 703 78 72 08

Yahya Can

Vice ordförande

canyahya@hotmail.com

+46(0) 739 80 98 61

Kathrin Tengsand

Ledamot

kathrin.tengsand@celectia.com

+46(0) 702 41 61 11